Reglement

Art. 1 – Bestuur en geschillencommissie
Art. 2 – Waarnemers/bemiddelaars
Art. 3 – Inschrijvingen en transfers
Art. 4 – Tarieven, boetes en sancties
Art. 5 – De werpstand
Art. 6 -Verdeling van de ploegen
Art. 7 – Opbouw van een wedstrijd
Art. 8 – Het wedstrijdblad
Art. 9 – Spelregels en gedragscodes
Art. 10 – Verplaatsen van een wedstrijd
Art. 11 – Puntentellingen
Art. 12 – Individueel kampioenschap
Art. 13 – De prijsuitreiking