Bestuur

Voorzitter en competitieleider

Peter Van der Aerden
Adres: Sint-Anneke 5, 3800 Sint-Truiden
Gsm: 0496 71 25 34
E-mail: haspengouwsedartsvereniging@gmail.com

Aanspreekpunt voor:

 • de algemene werking van de vereniging
 • klachten over de bestuursleden
 • aansturen van de bestuursleden
 • suggesties
 • publiciteitswerking van de vereniging (sponsoring- en reclame mogelijkheden, …)
 • vragen voor erkenning en subsidie van de ploeg door de overheid
 • de contacten met de vrijwillige medewerkers
 • aangifte en afhandeling van schadegevallen voor de verzekering
 • alle activiteiten die buiten de aangesloten lokalen plaatsvinden
 • de uitlening van de materialen eigendom van de Haspengouwse Darts Vereniging
 • competitie
  • inschrijvingen van de ploegen en de leden
  • uitstellen van wedstrijden, verandering van lokaal en/of naam
  • kalenders
  • uitslagen van de wedstrijden
  • meldingen van forfait(s) door een ploeg
  • rangschikkingen van ploegen en spelers
  • klachten i.v.m. wedstrijden.

Secretaris

Ilona Uten
Adres: Truilingenstraat 45, 3891 Gingelom
Gsm: 0496 34 44 39
E-mail: haspengouwsedartsvereniging@gmail.com

Aanspreekpunt voor:

 • verslaggeving bestuursvergaderingen.

Penningmeester

Sarah Willems
Adres: Kasteelzicht 19, 3800 Sint-Truiden (Kerkom)
Gsm: 0499 19 41 26
E-mail: haspengouwsedartsvereniging@gmail.com

Rekeningnummer: BE46 9730 8229 5036 (BIC: ARSPBE22)

Aanspreekpunt voor:

 • rekeningen van de vereniging
 • betalingen en ontvangsten.