Art. 8 – Het wedstrijdblad

Het wedstrijdblad dient om het verloop van de wedstrijd bij te houden.

De hoofding (datum, afdeling en namen van de ploegen) wordt ingevuld door de kapitein van de thuisploeg.

Op het wedstrijdblad moeten steeds volgende gegevens ingevuld worden:

 1. de datum van de wedstrijd

 2. de namen van de ploegen

 3. de afdeling (competitie) of de poule (beker) van de ploegen

 4. de namen van de spelers/speelsters die zullen aantreden

 5. de nummers van de spelers/speelsters die zullen aantreden

 6. de uitslagen van de gespeelde games door vermelding van het aantal gewonnen en verloren legs per game.

 7. de gepresteerde individuele prestaties per categorie, zijnde:
  • aantal 180/171-worpen (door het werpen van 3 x triple 20/3 x triple 19 in één beurt)
  • de gespeelde korte legs (18 darts of minder)
  • de geworpen hoge uitworpen (100 of meer in één beurt).

   De individuele prestaties dienen te worden vergezeld van de naam  en lidnummer van de speler/speelster.

 8. de handtekeningen van beide kapiteins of hun afgevaardigde(n).

Het wedstrijdblad dient zoveel mogelijk gevrijwaard te worden van foutieve noteringen.
Indien er een verkeerde volgorde van speler/speelsters gebeurt, kan dit best verholpen worden door het enkelvoudig doorstrepen van de verkeerde na(a)m(en) en vervolgens het noteren van de correcte na(a)m(en).

Bij veelvuldige fouten kan er best een nieuw wedstrijdblad worden ingevuld om te voorkomen dat de competitieleider de informatie verkeerd interpreteert tijdens het ingeven van de noteringen in zijn statistieken.

De kapitein van elke ploeg moet er op toezien dat dergelijke fouten zo weinig mogelijk gebeuren.

Let op: indien het wedstrijdblad niet volledig is ingevuld zoals er gevraagd wordt, volgt er een boete van 5,00 euro.

De individuele prestaties, genoteerd op het wedstrijdblad, zijn de prestaties waar de competitieleider rekening zal mee houden om de individuele punten te berekenen. Het is aan de individuele speler zelf om na de competitie en voor de ondertekening van het wedstrijdblad door beide kapiteins, het wedstrijdblad te controleren.

<– Art. 7Art. 9 –>