Art. 6 – Verdeling van de ploegen

  1. De laatste ploeg van de afdeling zakt een afdeling, uitgezonderd in de laagste afdeling.

  2. De eerste ploeg van de afdeling stijgt een afdeling, uitgezonderd in de hoogste afdeling.

  3. Het bestuur zal verder het nodige doen om de afdelingen evenredig samen te stellen.

<– Art. 5Art. 7 –>