Art. 5 – De werpstand

 • Het dartbord moet in goede staat zijn en van het type Bristle. Hij mag niet bultig (de voorzijde moet vlak zijn) of versleten (er mogen geen gaten in staan en de sisal mag niet verduurt zijn) zijn. De bullseye moet rood gekleurd zijn en de bull-ring moet groen gekleurd zijn.

 • Bij wijzigingen aan de werpstand of aansluiting van nieuwe lokalen zal er door het bestuur een controle van deze lokalen gebeuren. Van deze controle zal een attest worden afgeleverd met daarop eventuele bemerkingen waaraan zo snel mogelijk dient verholpen te worden. Hierbij zal gekeken worden naar het lokaal zelf en naar de werpstand. Het lokaal moet voldoende groot zijn om comfortabel te kunnen spelen met vier spelers/speelsters per werpstand. Volgende afmetingen voor de werpstand(en) dienen gerespecteerd te worden.
  1. Het middelpunt van de bullseye moet op 173 cm van de vloer hangen. Een afwijking van +/- 0,5 cm wordt hierop toegelaten.
  2. De werplijn (oche) moet op 237 cm van het bord geplaatst zijn, te meten vanaf de voorzijde van het bord.
  3. De afstandswaarde van het midden van de bullseye naar de steun zijde van de werplijn (oche) toe zou bijgevolg tussen 293,13 cm en 293,72 cm moeten liggen (zie stelling van Pythagoras).
  4. De werplijn (oche) moet minstens 60 cm lang zijn, t.o.v. het midden van de bullseye dus minstens 30 cm naar elke kant.
  5. De werplijn (oche) dient gemaakt te zijn van een onvervormbaar materiaal (mag niet doorbuigen bij het aanzetten van de voet door een speler/speelster) met een minimum lengte van 60 cm (minstens 30 cm naar elke kant t.o.v. het midden van de bulls-eye) en een hoogte tussen 2 cm en 5 cm.
 • Een ploeg die twijfelt aan de correctheid van de afmetingen van de werpstand mag deze controleren. Hiertoe dient deze ploeg wel zelf het nodige materiaal te voorzien. Dit kan echter enkel en alleen vooraleer de 1ste ronde op het wedstrijdblad werd ingevuld.
  Eens de 1ste ronde werd ingevuld, verklaren beide ploegen zich akkoord met de toestand van de werpstand en dient de wedstrijd bijgevolg volledig te worden afgehandeld.

 • Een ploeg die van mening is dat het bord niet geschikt is om de wedstrijd te spelen, mag aan de thuisploeg vragen om, indien mogelijk, een ander bord op te hangen.

 • Op de vloer moet er een bescherming liggen om de pijlen en/of de vloer niet te beschadigen bij het vallen van de pijlen.

 • De verlichting: alle verlichting mag gebruikt worden als ze voldoen aan de volgende voorwaarden.
  1. Er mag geen schaduw op het bord zijn tijdens het werpen.
  2. Ze mag de spelers niet storen.

<– Art. 4Art. 6 –>