Art. 4 – Tarieven, boetes en sancties

Alle onderstaande bedragen werden door het HDV – bestuur vastgelegd na voorlegging op de algemene vergadering. De waarborg wordt op een aparte rekening gestort.

Alle andere bedragen zullen op een werkrekening gestort worden en gebruikt worden voor alle betalingen in verband met de algemene werking van de vereniging.

Bij de betaling van de bedragen ontvangen de ploegen een betalingsbewijs.

De volgende bedragen zijn van toepassing.

 1. Elke ploeg betaalt een waarborg van 60,00 euro.
  Deze waarborg wordt eenmalig betaald, ten laatste op datum van de laatste inschrijvingsdatum.

  Op het moment van stopzetting van een aansluiting van een ploeg zal de waarborg aan de ploeg worden terugbetaald mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden.
  a. Alle opgelegde boetes zijn betaald.
  b. Er is geen sprake van een algemeen forfait door de ploeg.

  De waarborg wordt terugbetaald aan degene die de waarborg heeft betaald mits voorlegging van het betalingsbewijs.

  Indien niet aan een of meerdere van voornoemde voorwaarden is voldaan, zal de waarborg slechts gedeeltelijk worden terugbetaald na verrekening van de nog te betalen bedragen.

  Wordt het waarborgbedrag overschreden, dan zal de ploeg het openstaand saldo moeten betalen als de ploeg het volgend seizoen opnieuw inschrijft
  a. zelfs als deze ploeg onder een andere naam of in een ander lokaal start
  b. zelfs als er maar één lid van de ploeg deel uitmaakt van de nieuwe ploeg.

 2. Een ploeg betaalt, ten laatste op de laatste inschrijvingsdatum voor het dartsseizoen aanvangt, een inschrijvingsbedrag van 15,00 euro per speler/speelster.
  Voor spelers/speelsters die in de loop van het seizoen (heenronde!) worden ingeschreven, wordt een inschrijvingsbedrag van 20,00 euro betaald.

 3. Tijdens het seizoen krijgt een ploeg een boete opgelegd bij het niet naleven van de reglementen en voorschriften.
  Volgende bedragen zijn vastgelegd.
  • Het veroorzaken van een forfaitwedstrijd leidt tot een boete van 30,00 euro.
   Als de thuisploeg de forfait geeft, betaalt deze ploeg 30,00 euro aan de HDV.
   Als de bezoekende ploeg de forfait geeft, betaalt deze ploeg 30,00 euro aan de HDV. Die op hun beurt de 30,00 euro aan de cafébaas van de thuisploeg bezorgt.
   Een ploeg die tijdens een seizoen drie (3) maal een forfaitwedstrijd veroorzaakt, krijgt de sanctie van algemeen forfait (geen terugbetaling van de waarborg). Deze ploeg mag de rest van het lopende seizoen niet meer aantreden in zowel competitie- als in de bekerwedstrijden.
   Alle gespeelde wedstrijden zullen herleid worden tot een forfaitwedstrijd, waardoor alle, door de tegenstander behaalde of verloren punten, komen te vervallen.
  • Het niet doorsturen van de uitslag van een wedstrijd via sms zal leiden tot een boete van 5,00 euro. Elke uitslag moet onmiddellijk na de wedstrijd naar de competitieleider gestuurd worden via sms.
  • Het niet volledig invullen en het niet doorsturen, opsturen of binnenbrengen van het wedstrijdblad leidt tot een boete van 5,00 euro.
   Elk wedstrijdblad moet via e-mail (gescand!, geen foto) of via de post bezorgd worden aan de competitieleider en dit ten laatste op de dinsdagavond na de wedstrijd.
   Foto’s van wedstrijdbladen worden niet aanvaard en worden beschouwd als “niet bezorgd” en zo ook beboet.
  • Afwezigheid op de verplichte algemene vergadering wordt beboet met 30,00 euro. Elke ploeg dient minstens 1 persoon af te vaardigen, liefst de kapitein.
  • Afwezigheid op het individueel kampioenschap, rankingtornooien en de prijsuitreiking wordt beboet met 30,00 euro. Elke ploeg dient minstens 1 persoon af te vaardigen.

In het kort

Waarborg: 60,00 euro
Nieuw lid: 15,00 euro – na de algemene vergadering betaal je 20,00 euro.
Forfaitwedstrijd: 30,00 euro
Geen sms na de wedstrijd: 5,00 euro
Geen of een niet volledig ingevuld wedstrijdblad voor dinsdag: 5,00 euro
Afwezigheid algemene vergadering, individueel kampioenschap, rankingtornooien en prijsuitreiking: 30,00 euro

Elke boete moet binnen de 10 dagen betaald zijn!

<– Art. 3Art. 5 –>