Art. 3 – Inschrijvingen en transfers

 • Een ploeg bestaat uit minimaal 4 spelers/speelsters.

 • De kapitein stelt zijn ploeg op naar eigen goeddunken. Alle spelers/speelsters moeten lid zijn van de Haspengouwse Darts Vereniging (HDV) en moeten vermeld staan op de ploegkaart.

 • Spelers/speelsters mogen tijdens het lopende speelseizoen van ploeg veranderen mits aan alle voorwaarden wordt voldaan in onderstaande volgorde.
  • De ploeg wordt ontbonden (algemene forfait) tijdens de heenronde (zoals deze bepaald is in de originele kalender).
  • Er kunnen maximum 2 spelers/speelsters naar eenzelfde andere ploeg overstappen.
  • Er kan enkel overgestapt worden naar een ploeg in dezelfde afdeling of naar een hogere afdeling.

 • Elke ploeg kan tijdens het lopende seizoen speler/speelsters inschrijven, maar enkel tijdens de heenronde (zoals deze bepaald is in de originele kalender). Een nieuw lid kan ten laatste op vrijdagmiddag 12 u. ingeschreven worden. Wanneer de kapitein nog geen nieuw ploegkaartje heeft met het nieuwe lid wordt er op het wedstrijdblad achter de naam NL (nieuw lid) ingevuld in plaats van de lidnummer. De kapitein van de tegenpartij mag dit altijd controleren bij de competitieleider.

 • Elke club mag een onbeperkt aantal ploegen inschrijven mits het speellokaal voorzien is van één blok per twee ingeschreven ploegen.
  Het HDV-bestuur zal er, in de mate van het mogelijke, op toezien dat in een club met meerdere ploegen een zo evenredig mogelijk aantal ploegen thuis als op verplaatsing speelt.

 • Clubs die meerdere ploegen hebben, moeten de samenstelling van hun ploegen doorgeven op het inschrijvingsformulier.

 • Veranderen van lokaal en/of club-of ploegnaam tijdens het seizoen is toegestaan.
  De ploegverantwoordelijke dient de lokaaluitbater zelf op de hoogte te brengen van het vertrek van de ploeg.
  De vertrekkende ploeg dient onmiddellijk het nieuwe lokaal door te geven aan de competitieleider en de tegenpartij van de eerstvolgende wedstrijd.
  Nadien zal de competitieleider de andere ploegen op de hoogte brengen van het nieuwe lokaal via het uitslagenblad.

 • Het veranderen van lokaal en/of club-  of ploegnaam heeft geen gevolg voor het al dan niet promoveren of degraderen van een ploeg.

 • Binnen iedere ploeg dienen de leden een kapitein aan te stellen. Deze draagt de eindverantwoordelijkheid voor:
  • het tonen van de ploegkaart voor de wedstrijd.
   Als hij niet aanwezig kan zijn, is het zijn verantwoordelijkheid om de ploegkaart aan zijn spelers te bezorgen.
  • het correct invullen van het wedstrijdblad en het bijhouden van de individuele prestaties en de notatie ervan op het wedstrijdblad.
   Hij verzekert zich ervan bij de spelers met individuele prestaties dat deze correct zijn genoteerd.
  • het aftekenen van het wedstrijdblad na afloop van de wedstrijd.
  • het doorsturen via sms van de behaalde uitslag naar de competitieleider (enkel games en legs).
  • het bezorgen van het wit exemplaar van het wedstrijdblad aan de competitieleider via de post, door in de brievenbus te steken en/of digitaal (duidelijk en geen foto, wel gescand).
  • het bijwonen van de algemene vergaderingen van de HDV.
   Kan hij/zij niet aanwezig zijn, moet hij zich laten vervangen door een ander lid van de ploeg. Het ontvangen en verder communiceren van alle briefwisseling en/of e-mails van het bestuur naar zijn spelers/speelsters.
  • het indienen van eventuele aanvragen voor het inschrijven van nieuwe spelers/speelsters.
  • het melden van elke wijziging van persoonlijke gegevens van de leden van zijn/haar ploeg.

<– Art. 2Art. 4 –>