Art. 2 – Waarnemers/Bemiddelaars

In de loop van het seizoen kan er nood zijn aan een neutraal toezicht tijdens een wedstrijd omwille van diverse redenen:

  • het opstellen van een speler die niet is ingeschreven bij de HDV
  • een uit de hand gelopen ruzie

Dit neutrale toezicht gebeurt door een waarnemer/bemiddelaar.

Alle bestuursleden kunnen in deze functie optreden tijdens het seizoen en dit zowel op vraag van een ploeg als uit eigen initiatief. De waarnemer/bemiddelaar mag:

  • de ploegkaarten en de identiteit van de ingevulde spelers/speelsters  controleren
  • de wijze van invullen van het wedstrijdblad controleren
  • het lokaal, de afmetingen van de speelstand, de toestand van het bord, e.d. controleren
  • de aanwezigheid van het HDV-reglement controleren
  • de wedstrijd stilleggen in overleg met de kapiteins ingeval van onregelmatigheden.

Als er onregelmatigheden gebeurden tijdens het toezicht door een waarnemer/bemiddelaar, zal de waarnemer/bemiddelaar dit rapporteren aan het bestuur.

Het bestuur kan dan overgaan tot een sanctie naar de ploeg of de speler(s)/speelster(s).

<– Art 1Art. 3 –>