Art. 1 – Bestuur en geschillencommissie

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur staat in voor de goede werking van de HDV, neemt dringende beslissingen en komt samen wanneer het nodig is.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 • voorzitter: Peter Van der Aerden
  Adres: Sint-Anneke 5, 3800 Sint-Truiden
  Gsm: 0496 71 25 34
  E-mail: haspengouwsedartsvereniging@gmail.com

  Aanspreekpunt voor:
  • de algemene werking van de vereniging
  • klachten over de bestuursleden
  • aansturen van de bestuursleden
  • publiciteitswerking van de vereniging (sponsoring- en reclame mogelijkheden, …)
  • alle activiteiten die buiten de aangesloten lokalen plaatsvinden
  • de uitlening van de materialen eigendom van de Haspengouwse DartsVereniging
  • inschrijvingen van de ploegen en de leden
  • uitstellen van wedstrijden, verandering van lokaal en/of naam
  • kalenders
  • uitslagen van de wedstrijden
  • meldingen van forfait(s) door een ploeg
  • rangschikkingen van ploegen en spelers
  • klachten i.v.m. wedstrijden
  • keuring van de standen
  • suggesties.

 • secretaris: Ilona Uten
  Adres: Truilingenstraat 45, 3891 Gingelom
  Gsm: 0496 34 44 39
  E-mail: haspengouwsedartsvereniging@gmail.com

  Aanspreekpunt voor:
  • verslaggeving bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen
  • de contacten met de vrijwillige medewerkers
  • aangifte en afhandeling van schadegevallen voor de verzekering
  • alle activiteiten die buiten de aangesloten lokalen plaatsvinden
  • de uitlening van de materialen eigendom van de Haspengouwse DartsVereniging
  • suggesties.

 • penningmeester: Sarah Willems
  Adres: Kasteelzicht 19, 3800 Sint-Truiden (Kerkom)
  Gsm: 0499 19 41 26
  E-mail: haspengouwsedartsvereniging@gmail.com

  Rekeningnummer: BE46 9730 8229 5036 (BIC: ARSPBE22)

  Aanspreekpunt voor:
  • rekeningen van de vereniging
  • betalingen en ontvangsten
  • alle activiteiten die buiten de aangesloten lokalen plaatsvinden
  • de uitlening van de materialen eigendom van de Haspengouwse DartsVereniging
  • suggesties.

Raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit:

 • het dagelijks bestuur
 • de bestuursleden

De raad van bestuur staat in voor de verwerking van de gegevens en doen eventuele voorstellen tot verbetering. Zij werken ook mee aan de activiteiten van de HDV.

Het bestuur wordt samengesteld zoals aangegeven in de statuten.

Geschillencommissie

Bij een geschil zal het dagelijks bestuur hierover een beslissing nemen door het reglement na te leven.

Indien een van de betrokken partijen niet akkoord gaat met de beslissing van het dagelijks bestuur, kan de betrokkene tegen deze beslissing in beroep gaan bij de geschillencommissie en dit binnen een termijn van 7 kalenderdagen, tellend vanaf de dag volgend op de dag van de initiële uitspraak (d.w.z. uitspraak op 2 maart geeft mogelijkheid tot aantekening van beroep tot en met 9 maart) via een aangetekend schrijven aan de secretaris.

De geschillencommissie

 • fungeert als beroepsinstantie, nadat het dagelijks bestuur een beslissing heeft genomen bij discussies, klachten, e.d.
 • bestaat uit een aantal leden van niet-betrokken clubs/ploegen die in de mate van het mogelijke niet in dezelfde afdeling spelen.

De aangestelde commissieleden (ploegverantwoordelijken) dienen aanwezig te zijn op de zitting.

Uitzondering: als er een klacht is ingediend tegen een bestuurslid, zal het bestuur zich onthouden en zal de uitspraak door de geschillencommissie gebeuren.

Art. 2 –>